Lidmaatschap

Lidmaatschap

De VVN kent de volgende soorten leden:

  1. Leden: dit zijn personen met de titel Vinoloog van de Wijnacademie hebben behaald.
  2. Aspirant leden: dit zijn personen die op dit moment de Opleiding tot Vinoloog van de Wijnacademie volgen.

Daarnaast kent de VVN nog:

  • Ere-leden: dit zijn leden die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de VVN. Op voordracht van het Bestuur kan een lid door de Algemene Ledenvergadering tot Erelid worden benoemd.


Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

 

Contributie

Jaarlijks wordt door het Bestuur, op basis van een concept begroting, een voorstel voor de hoogte van de contributie van dat jaar aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Het contributiebedrag dat door de ALV is goedgekeurd is bindend voor alle leden.

 

Op dit moment gelden de volgende contributiebedragen:

  • Leden € 80,- (met automatische incasso)
  • Aspirantleden € 40,- (met automatische incasso)

 

Voor personen die zich gedurende het kalenderjaar aanmelden als lid geldt de eerst komende dag van het volgende verenigingsjaar als start van het betalend lidmaatschap. Nieuwe leden kunnen wel gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap in het aanmeldingsjaar. 

 

Opzegging lidmaatschap

Indien een lid z'n lidmaatschap wil opzeggen voor het volgende verenigingsjaar dan kan dit, conform de statuten, tot uiterlijk 1 maand vóór afloop van het verenigingsjaar, dus vóór 1 december. Dit dient schriftelijk (per post/fax of email) aan het secretariaat te gebeuren. Het secretariaat zal de opzegging dan bevestigen.
Er zijn redenen (overlijden, reizen, eigen verzoek) om eerder dan na afloop van het verenigingsjaar als lid uit het ledenbestand te worden gehaald, zodat betreffende persoon geen correspondentie meer ontvangt en niet meer als lid bekend is.
Bij opzegging (ook vroegtijdig) blijft het lid het volledige contributiebedrag verschuldigd over het jaar waarin wordt opgezegd.

 

Terug naar - Over VVN