Masterclass 'Wijn-spijs moet een feest zijn' met Hans Melissen

2018-10-23

In het kader van de komende feestdagen wordt op maandag 3 december in herberg Den Rooden Leeuw in Amerongen door Hans Melissen de masterclass “Wijn-spijs moet een feest zijn!” verzorgd.


Hierbij wordt op basis van een volwaardige lunch in vijf gangen een fantastische wijn-spijs-ervaring gedeeld, waarbij ook voldoende ruimte wordt geboden voor discussie. De vijf gangen zullen worden opgeluisterd door bij elke gang twee wijnen te proeven en te bespreken.

Doelstelling
Het belichten van wijn-spijs vanuit een andere en praktische benaderingswijze, waarbij verrassende combinaties worden verzorgd en: Hoe leer je je gasten te (laten) genieten van een wijn, waar ze eerst nog een 'klacht' over hadden.

Waar: Centraal in Nederland: Herberg Den Rooden Leeuw, Drostestraat 35, 3958 BK Amerongen.

Interesse?

Kijk voor alle informatie en aanmelden hier op onze website.

Voor vvn leden
Log in met e-mailadres en wachtwoord om aan te melden voor activiteiten en ledengegevens te bekijken.
Uw e-mailadres
Uw wachtwoord