Update Algemene Leden Vergadering VVN

2019-02-10

Het bestuur van de VVN stuurt u hierbij een update van de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  op zondag 3 maart as. Naast de eerder toegezonden agenda voor de 45ste ALV met bijlagen (ongewijzigd) treft u ook de agenda voor de 46ste ALV aan (met uitleg waarom) en informatie gemotiveerd en schriftelijk bezwaar te kunnen maken tegen de kandidaatstelling van een (vervangend) nieuw bestuurslid dan wel een tegenkandidaat voor te stellen.

Wij zien u graag op 3 maart as.!

Na de ALV zal Joep Speet een presentatie geven over de recente ontwikkelingen in de wijnhandel en de verwachtingen voor de toekomst. Wij sluiten af met een door Joep begeleide proeverij.

 

Tijdschema

  • inloop vanaf 12.30 uur 
  • aanvang 45ste ALV 13.00 uur
  • einde 45ste ALV 14.45 uur
  • aanvang 46ste ALV 14.45 uur
  • einde  46ste ALV 15.00 uur

 

  • presentatie en proeverij Joep Speet 15.00 uur (toegankelijk voor niet-leden)
  • einde 16.30 uur
  • naproeven tot 17 uur

 

Na het officiële gedeelte - alleen toegankelijk voor (aspirant) leden - zal in het tweede deel van de vergadering Joep Speet RV een presentatie geven over de ontwikkelingen in de wijnhandel. Joep is Senior buyer bij Pallas Wines en Sourcing Manager bij Delta Wines. Aan Joep zal op 7 maart het diploma Magister Vini worden uitgereikt.

 

In zijn presentatie zal Joep ingaan op de internationale ontwikkelingen van de wijnmarkt,  de positie van bulkwijn, opkomende wijnlanden en wijntypen en verpakkingen; maar ook de winnaars en verliezers in de handel en probeert antwoord te geven op de vraag wat kan de kleine importeur en/of kleine wijnhandelaar (slijter) hier tegen doen.

 

Na afloop van zijn presentatie zullen wij onder leiding van Joep een proeverij hebben van wijnen van Pallas en Delta, in diverse prijssegmenten,  die volgens Joep “hot” gaan worden of die het gewoon goed blijven doen.

 

Leden informatie
De uitnodiging, de agenda en het programma zijn op zondag 9 februari elektronisch toegestuurd; het financiele overzicht volgt binnenkort.
De (concept)notulen van de vorige ALV staan op de website onder Notulen (na inloggen zichtbaar voor leden (rechts bovenaan).

 

Lokatie

Hotel Mitland, Ariënslaan 1, 3573 PT  Utrecht; Telefoon 030 271 58 24, www.mitland.nl

Contact VVN: Ruud Winkels ruud@famwinkels.nl (in noodgeval 06-53310094)

 
Kosten 
Dit jaar zijn zowel de ALV als de presentatie en proeverij, die worden verzorg door Joep, gratis toegankelijk voor (aspirant)leden. Introducées kunnen alleen de presentatie en proeverij bijwonen en hebben geen toegang tot de ALV. De kosten om de presentatie en de proeverij bij te wonen voor introducees bedraagt € 10,=.

 

Aanmelden

Aanmelden kan rechtsonder op de webpagina of hier vanuit deze email .


Open de bijlage
Voor vvn leden
Log in met e-mailadres en wachtwoord om aan te melden voor activiteiten en ledengegevens te bekijken.
Uw e-mailadres
Uw wachtwoord