Samenwerking WA en VVN m.b.t. permanente educatie:

2020-12-24

Speciale nieuwsbrief over samenwerking WA en VVN m.b.t. permanente educatie:

 

Beste (aspirant)-leden,

 

Zoals jullie weten verzorgen zowel de Wijnacademie als de VVN activiteiten met betrekking tot permanente educatie. De besturen van beide organisaties hebben besloten om deze activiteiten op elkaar af te stemmen, zodat doublures en onduidelijkheden worden voorkomen.

De VVN zal vanaf 2021 ook de activiteiten van de Wijnacademie, die betrekking hebben op permanente educatie, onder jullie de aandacht brengen en vermelden op onze website.

Bijvoorbeeld: wanneer jij je wil opgeven voor een cursus van de Wijnacademie, die op de VVN website staat, word je doorgelinkt naar de opleidingspagina van de Wijnacademie zodat jij je daar aan kunt melden. VVN leden ontvangen ook een korting op de cursussen van de Wijnacademie.

Andersom zal de Wijnacademie de activiteiten van de VVN die betrekking hebben op permanente educatie onder de aandacht brengen van de (register)vinologen die voorkomen in het adressenbestand van de Wijnacademie. De activiteiten van de VVN met betrekking tot permanente educatie zullen ook worden vermeld op de website van de Wijnacademie. Via een link kunnen registervinologen en (aspirant)vinologen zich aanmelden op de website van de VVN.

Leden van de VVN zullen voorrang hebben bij inschrijving, doordat de eerste week nadat een activiteit is aangekondigd deze alleen wordt opengesteld voor VVN leden. Niet leden van de VVN betalen zullen ook een hogere prijs betalen dan VVN-leden.

Om de activiteiten op elkaar af te stemmen is een werkgroep ingesteld, waarin namens de Wijnacademie Klazien Vermeer en Chris van de Meene en namens de VVN, Yvonne Zohar en Hans Schers zitting hebben.

Het programma van de Wijnacademie is nog niet bekend , maar zal binnenkort gepubliceerd worden op de webpagina Nascholingsprogramma -  Wijnacademie . Zodra dit programma gepubliceerd is zullen wij dit ook vermelden op onze site en jullie hierover mailen.

Voor 2021 heeft de VVN een zeer ambitieus conceptprogramma opgesteld, alles natuurlijk onder voorbehoud van wat er dan onder de dan geldende COVID maatregelen mogelijk is. Dit is een conceptprogramma, zodra er meer over bekend is zullen wij jullie hierover informeren. Het conceptprogramma is als bijlage bijgevoegd. In dit programma zijn alle VVN activiteiten opgenomen.

Alleen de permanente educatie activiteiten worden ook aangeboden door de Wijnacademie, betreffende deze activiteiten is een JA vermeld in de kolom PE activiteit.

Op het activiteitenoverzicht ontbreken de nieuwjaarsreceptie en de verkiezing van de Aspergewijn 2021. Dit in verband met de Corona maatregelen.  Betreffende de nieuwjaarsreceptie denkt het bestuur nog na over een alternatief.

Wij zijn van mening dat door de samenwerking met de Wijnacademie wij een gevarieerder en sterker programma voor permanente educatie kunnen aanbieden. Een ander bijkomend voordeel is dat leden een korting krijgen op zowel de PE cursussen van de Wijnacademie als de VVN waardoor het aantrekkelijker wordt voor registervinologen om lid te worden van onze vereniging.

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens het bestuur

Cees van Casteren MW

 

Bijlage Concept overzicht activiteiten 2021 

 

Voor vvn leden
Log in met e-mailadres en wachtwoord om aan te melden voor activiteiten en ledengegevens te bekijken.
Uw e-mailadres
Uw wachtwoord