Nieuw lid

Geslacht *
   
Tussenvoegsel
Initialen *
Voornaam *
Titel
Bedrijf
Functie
Branche
: *  
: *  
Provincie *
Land
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail privé
Geboortedatum *
Website
Omschrijving
Specialisaties
LinkedIn
Twitter
Facebook
Register vinoloog
   
KRV-nummer
Startjaar opleiding *
Jaar diploma behaald
Logo bedrijf

De VVN stelt als voorwaarde voor het lidmaatschap dat de jaarlijkse contributie, zoals vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering, door middel van automatische incasso voldaan moet worden. De VVN heeft hier als formele goedkeuring en machtiging voor nodig.

Bij het voltooien van deze aanmelding ga ik accoord met de voorwaarde dat de VVN de jaarlijkse contributie d.m.v. automatische incasso laat afschrijven van de volgende bank- of girorekening:
Bankrekeningnr. (IBAN)*
ten name van *
  *) Verplichte velden.